PREM DAMUNT ELS LLIBRES PER DESCARREGAR-LOS

EN JUANET I ES 7 MISSATGES

UN FESTETJEDOR

S´HERMOSURA DEL MON

 

Rondaies disponibles (Per veure la rondaie, prem sobre el títol que t'interessa)

TITULS
—Tom I
001. En Juanet i es set missatges
002. Un festetjador
003. S'Hermosura del món
004. Sa fia d'es carboneret
005. En Martí Tacó
006. Es ca d'En Bua i es moix d'En Pejulí
007. N'Estel d'or
008. Na Magraneta
009. Sa jaia Xeloc i sa jaia Bigalot
010. En Juanet de sa gerra
011. Es tres germans i es nou gegants
012. En Pere de sa butza

—Tom II
013. Sa fia del Sol i de la Lluna
014. L'amo de So Na Moixa
015. La Princesa Bella
016. Es fii des pescador
017. La flor romanial
018. En Gostí lladre
019. Tres germans desxondits
020. Sa Comtessa sense braços
021. Es poal florit

—Tom III

023. En Juanet de l`Onso 

024. Una qui no volia pastar 

027. En Pere Gri

—Tom IV

030. En Pere de Sa Bona Roba 

031. Es Llum de la Terra 

039. Es Jai de Sa Barraqueta

—Tom V

124. L´Abad de la Real 

—Tom VII

194. Es set ceros
195. Es segador i sa beata
196. En Salom i es Batle
197. N'Agraciat
198. Es castell de iràs i no tornaràs
199. N'Espardenyeta
200. Es port de sa cibolla blanca
201. En Pere Poca-por
202. Es quatre germans

—Tom IX

210. Gregori Papa

—Tom XIII

241. En Mirando

222. N´Espirafocs

—Tom XVI 
293. Guardau-vos de pedra rodona, de ca qui no lladra i d'homo roig 
294. En Pere de sa coca 
295. Es soldadet de sa motxilla 
296. La Pomarrina 
297. En Pere tort 
298. Es reim del rei moro amb set pams de morro

—Tom XXI
333. S'homo i es lleó (mateix titol que una rondalla del Tom XVIII, però amb arguments diferents) 
334. Es dos bessons 
335. Sa raboa i s'eriçó 
336. Sa rondaia d'En Vit 
337. Un pas que li succeí a Sant Pere amb el Bon Jesús i ets altres apòstols  

LLISTA DE RONDAIES MALLORQUINES

 • Volumen I; 1896. Ciutat de Mallorca: Tipografía Católica de Sanjuan
  1. En Juanet i es set missatges
  2. Un festetjador
  3. S'Hermosura del món
  4. Sa fia d'es carboneret
  5. En Martí Tacó
  6. Es ca d'En Bua i es moix d'En Pejulí
  7. N'Estel d'or
  8. Na Magraneta
  9. Sa jaia Xeloc i sa jaia Bigalot
  10. En Juanet de sa gerra
  11. Es tres germans i es nou gegants
  12. En Pere de sa butza
 • Volumen II; 1897. Ciutat de Mallorca: Tipografía Católica de Sanjuan
  1. Sa fia del Sol i de la Lluna
  2. L'amo de So Na Moixa
  3. La Princesa Bella
  4. Es fii des pescador
  5. La flor romanial
  6. En Gostí lladre
  7. Tres germans dexondits
  8. Sa Comtessa sense braços
  9. Es poal florit
 • Volumen III; 1898. Ciutat de Mallorca: Tipografía Católica de Sanjuan
  1. Val mès matinejar que a missa anar?
  2. En Juanet de l'Onso
  3. Una qui no volia pastar
  4. L'amor de les tres taronges
  5. Es canyemet, s'ase i sa serra-porra
  6. En Pere Gri
  7. En Ferrandí
  8. En Pere des forn
 • Volumen IV; 1904. Ciutat de Mallorca: Tipografía Católica de Sanjuan
  1. En Pere de la Bona Roba
  2. Es llum de la terra
  3. Sa muleta de plata
  4. Un pastor i un missér
  5. Ous de somera
  6. Un soldat que havia servit deu anys
  7. Un geperut i un gegant
  8. Es conseis del Rei Salomó
  9. Mestre Jaume Figuereta
  10. Es jai de sa barraqueta
  11. Es pou de sa lluna
  12. S'Aucellet
  13. En Toni Garriguel•lo
  14. Sa Muta
  15. Sa titina i sa geneta
  16. Es filats
  17. S'Hortolà de S'Hort des Gabre
  18. Ets amos de Son Sales, Son Saleta i Son Salí
  19. Una al•lota desxondida
  20. Madò Fenoiassa i los seus
  21. Tres jovenets
  22. Tres germans beneits
 • Volumen V; 1909. Ciutat de Mallorca: Estampa d’En Sebàstia Pizà
  • Ecos de la vida de Jesús, Maria i Josep (18 subt.)
   1. Com ès que ses mules llauren amb coixí i que no fan mulats
   2. Com ès que ses bous llauren sense coixí
   3. Com ès que des tres Reis d'Orient des Betlem n'hi ha un amb barba blanca
   4. Com ès que a totes ses festes de la Mare de Dèu hi ha romanins florits
   5. Com ès que no troben nius de cega
   6. Lo que fèu la llagosta quan la Mare de Dèu i St. Jusep fugien cap a Egipte
   7. Com ès que diuen que es blat tè la cara del Bon Jesús
   8. Com ès que tots es dissabtes fa sol
   9. Ses aranyetes del Bon Jesús
   10. Com ès que ses serres entrescades serren millor
   11. El Bon Jesús i St. Eloy
   12. Com ès que es capxeriganys duen corona
   13. Sa mà de Marcos
   14. La Mare de Dèu i la senyora de Pilat
   15. La Verónica i Gamos, es seu homo
   16. Com es que ses caderneres tenen plomes vermeis en es coll
   17. Ses oronelles
   18. Com és que ses esglèsies solen estar giradas a ponent
  • Resonàncies de l'Antic Testament
   1. Com és que ses beies, en picar, se moren
   2. Com és que ses beies no van casi mai a ses argelagues ni a ses gatores
   3. De com el Bon Jesús criava el mon, i el dimoni hi volguè posar sa ditada
   4. Com és que ses dones tenen mès poc cervell que ets homos
   5. Com és que hi ha pobres i rics en el mon
   6. De com Noé feia l'Arca
   7. L'Arca de Noé tapada de neu
   8. Com és que mai plou fort de grec
   9. Lo que diguè Noé com haguè escorxat es gat des suc de parra
   10. De com Dèu allargà cent anys la vida a Noé perque duia s'idea tan forta de fer vina
   11. Sa torre de Babilònia
   12. Com és que eets ametlers floreixen primer que tots ets arbres
   13. Es tres dons que demanà el Rei David a Dèu
   14. Lo que li succeí a Sansó com li hagueren taiats es cabells
   15. Com acabà Sansó
   16. Un consei del rei Salomó
   17. Es pas del rei Salomó
  • En Tià de Sa Real (31 subt.)
   1. Qui era ell
   2. De com es senyor de Sa Real hi anà perque li fes una cançó
   3. D'un glosador de la Muntanya que el volguè veure
   4. D'un altre glosador que li demanà una cosa
   5. D'un capellà que el va escometre
   6. El pas de ses reies
   7. De com l'amo de So'n Suau, jugant, va perdre s'armada d'ets anyells
   8. D'un homo que havia perdut s'ase, i en Tià le hi tornà
   9. Es pas de sa truita
   10. Una glosada en ets Hostals d'Algaire
   11. De com li va nèixer una nineta
   12. De com va devertir ses espigoleres de So'n Suau
   13. De com estigà l'amo de So'n Suau d'anar tant a la villa
   14. Es pas que va fer a Sant Sauvador de Felanitx
   15. De lo que li succeí amb un bruixot
   16. Lo d'ets Enegistes
   17. De com el feren comparéixer a ca-l'Inquisidor
   18. De com anà amb dos mès a treure el tresor d'Artà
   19. De com l'Inquisidor anà a Manacor i envià a demanar a En Tià
   20. De quines egos venia la dona d'En Tià
   21. Una herba des puig de So-Na-Moixa
   22. Una cançó que va fer una fadrina
   23. De com sa dona volguè que conràs a compte seu
   24. Lo que passà com un al•lot seu se morí
   25. De lo que va profetisar a un amo ric de Manacor
   26. De com va treure des mig des fang un predicador
   27. Sobre es vi de Conies i de Ca'n Caremany
   28. De s'escarada de segar que va prendre a So'n Vaquer
   29. De com a un pobre que li havien robat un parei de bous, li mostrà on eren
   30. Es pas des cuiros
   31. De com se va morir
  1. Es jai de sa lluna
  2. Ets aglans, ses carabasses i Sant Pere
  3. L'amo En Biel Perxanc i sa dona d'aigo
  4. El Bon Jesús i Sant Pere i En Bruixa
  5. Es canet de Sant Llàtzer
  6. Ses serps de Mallorca
  7. L'Abat de la Real
  • Ets al•lots de So'n Porc (2 subt.)
   1. S'anada a Matines
   2. Com un se n'anà a confessar
  • El rei En Jaume (16 subt.)
   1. La primera proesa del Rei En Jaume
   2. Es puig de ses bruixes i el Rei En Jaume
   3. Sa llenegada des cavall del Rei En Jaume
   4. Ses potades des cavall del Rei En Jaume
   5. El Rei En Jaume i es Teix
   6. De com el rei En Jaume va pendre es castell d'Alaró
   7. S'avenc d'En Corbera
   8. Una àguila i el Rei En Jaume
   9. Sa pica des cavall del Rei En Jaume
   10. Sa primera missa en el Pantaleu
   11. Sa pedra sagrada
   12. Ses Muntanyes des tresor
   13. Lo que va succeir com el Rei En Jaume estava a les portes de la mort
   14. Lo que comanà el Rei En Jaume com se morí, i lo que succeí com va esser mort
   15. El Rei En Jaume en es Teix
   16. Recordances del Rei En Jaume dalt es Teix
  • Sant Vicent Ferrer (14 subt.)
   1. Sant Vicenç Ferrer i un carboneret
   2. De com Sant Vicenç Ferrer predicà a Son Gual de Valldemossa
   3. Sant Vicenç Ferrer i un taverner que es torrent li prenia es sarró
   4. Sa caseta de Sant Vicenç Ferrer a Valldemossa
   5. Una pedra de Biniforani
   6. Sant Vicenç Ferrer i un picapedrer que guanyava set sous de jornal
   7. Sant Vicenç Ferrer i En Simonet
   8. Sant Vicenç Ferrer i es rebosillos
   9. De com Sant Vicenç Ferrer anà a predicar a Petra
   10. De com Sant Vicenç Ferrer anà a predicar a Sa Pobla
   11. De com Sant Vicenç Ferrer anà a predicar a Muro
   12. Una dona d'Algaire i Sant Vicenç Ferrer
   13. Sant Vicenç Ferrer i sa Creu de ses costes d'Algaire
   14. De com el Prior privà Sant Vicenç Ferrer de fer miracles
  • Bruixes, bruixots i fullets (23 subt.)
   1. Sa cova de Na Joana
   2. S'hortolà de So'n Nèt
   3. Es castell d'Alaró, es Puig de s'Aucadena i ses bruixes
   4. Sa cusseta negra i es moix negre
   5. Sa cova de So'n Curt d'Alaró
   6. Fullet
   7. Es fullet d'En Cuera
   8. En qué consistía el mal-bocí, i ses castes que n'hi havia
   9. S'etsisament del sen Toni Fum ies seu ase
   10. En Felet Cormena dòna mal-bocí a Na Bet de So'n Gatzella
   11. En Tofol Cormena etsisa ses mules de Na Margalidaina Dali-Brou
   12. En Joan Gol•let des Puig de Bon Any i una bruixa des Pla de St. Jordi
   13. El Lau Fe't-pendre i dues bruixes
   14. Sa passada que succeí a un que li havien robat blat i a un fii seu que li desfeien una casa
   15. Es Fullet d'En Parragó
   16. Un que amb so llunari feia sortir el dimoni
   17. Es moliner des molí nou i dues bruixes
   18. L'amo de So'n Cardaix fa sortir el dimoni a un estol d'al•lotellots
   19. Es fullet d'En Biel Corcó i En Damià Fosc
   20. Na Joana de Paguera i un soldat ciutadà
   21. De com feren sortir el dimoni dins sa tafona de Santa Cirga
   22. En Tià Cormena i Na Susaina Jaumeia
   23. Una bruixa destapa ses manganrufes d'un enamorat
 • Volumen VI; 1913. Ciutat de Mallorca: Estampa d’En Sebàstia Pizà
  1. Es caballet de set colors
  2. Sa bossa buida i es cànyom
  3. El senyor Jordi des Pont
  4. Na Juana i la fada Mariana
  5. Tres al•lotes fines
  6. Tres germans pererosos
  7. S'al•lot des barretino
  8. Es mig poll
  9. Es negret
  10. S'hereu de la corona
  11. S'aigo ballant i es canariet parlant
  12. S'infant que feia vuit
  13. Na Dent d'or
  14. En Juanet cameta-curta i ses tres capsetes
  15. Volumen VII; 1917. Sóller: Estampa de ‘La Sinceritat’
   1. Es set ceros
   2. Es segador i sa beata
   3. En Salom i es Batle
   4. N'Agraciat
   5. Es castell de iràs i no tornaràs
   6. N'Espardenyeta
   7. Es port de sa cibolla blanca
   8. En Pere Poca-por
   9. Es quatre germans
  16. Volumen VIII; 1924. Barcelona: Álvar Verdaguer
   1. Sa llampria maravellosa
   2. En Pere Catorze
   3. La Mare Beleneta
   4. Es Mél•loro Rosso
  17. Volumen IX; 1926. Ciutat de Mallorca: Estampa de Mossén Alcover
   1. Es missatget petit
   2. Sa jaia Gri
   3. En Pere Beneit
   4. Gregori Papa
   5. Es soldat de Marina
   6. Es metge Guinyot
   7. Es pas d'es jeure davant i d'es jeure darrera
  18. Volumen X; 1929. Ciutat de Mallorca: Estampa de Mossén Alcover
   1. Ses tres flors
   2. En Juan des fabiolet
   3. En Pere de sa vaca
   4. Es rei de tres reinats
   5. Dos patrons i una patrona
   6. Fruita fora temps: figues flors per a Nadal
   7. Sa coeta de Na Marieta
  19. Volumen XI; 1930. Sóller: Salvador Calatayud
  20. Volumen XII; 1931. Sóller: Salvador Calatayud
  21. Volumen XIII; 1935. Ciutat de Mallorca: Estampa de Mossén Alcover
   1. En Mirando
   2. N’Espiraforcs
   3. Na Marieta i es gigant
   4. Es Granotet
   5. Una madona que enganà el dimoni
   6. Es dos germans serverins
   7. Dos guerrers
   8. Na Blancaflol
   9. En Mercè-Mercè
   10. En Juanet i ses tres peres
   11. La princesa Aineta